۱۳۸۸/۱۱/۱۲

شاید هزار سالِ دیگر لازم است تا بفهمم؛ تا زمینی سفت و محکم برایِ قدم زدن پیدا کنم. امّا وقتی صحبت از زمانی هزارساله است خودبه‌خود می‌شود فهمید که در انتهای‌اش فهمیدنی در کار نیست. فهمیدن مالِ بیست سالِ اوّل است، با ارفاق، مالِ مثبت و منفی ِ 10 از بیست سالِ اوّل.

۱ نظر:

  1. نمی فهممش، یعنی به چیزی که میگی باور ندارم، فقط نمی دونم چرا در این لحظه این قدر دوست دارم درباره ش ساعت ها باهات حرف بزنم، حرف بزنم، همین.

    پاسخحذف